Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 20,4 proc. r/r i wyniósł 389 mln euro, a do Rosji - o 30,4 proc. do 775,9 mln euro, podano w komunikacie.

"W okresie styczeń - luty br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste czwarte - w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 1,4 proc., natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 755,6 mln zł (206,0 mln USD, 175,1 mln euro) wobec 819,5 mln zł (267,9 mln USD, 196,4 mln euro) w analogicznym okresie 2014 r." - czytamy w materiale.

Z kolei Rosja spadła na 8. miejsce wśród odbiorców polskiego eksportu z 7. miejsca przed miesiącem. Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem - lutym 2014 r. o 1,3 pkt proc. i wyniósł 2,9 proc., w imporcie był niższy o 5,3 pkt proc. i stanowił 7,1 proc. Ujemne saldo wyniosło 4456,6 mln zł (minus 1259,8 mln USD, minus 1037,8 mln euro) wobec minus 9023,9 mln zł (minus 2953,0 mln USD, minus 2160,4 mln euro) przed rokiem. 

>>> Czytaj też: Eksport lekko rośnie, import mocno w dół. GUS podał najnowsze dane