Ok. godz. 9:40 za PDA spółki płacono 25,52 zł po wzroście o 6,33% wobec kursu odniesienia.

Idea Bank jest 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 5. debiutem w 2015 r.

Wartość IPO wyniosła 254,18 mln zł. Kurs odniesienia to 24 zł. Wartość instrumentów wprowadzanych docelowo wynosi 1 856,4 mln zł. Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 mln objętych subskrypcją. Inwestorzy złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75%.

Getin Holding objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24% głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31% kapitału zakładowego.

Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale później tę część oferty wycofano. Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym miały być to wyłącznie nowe akcje).

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.