Konsensus rynkowy wynosił 284 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 282 750, tj. wzrosła o 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.