Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w ubiegłym miesiącu o odpowiednio 13.4% m/m i 8.8% r/r, natomiast sprzedaży detalicznej – o 17.4% m/m i 3% r/r. Zdaniem ekonomistów, znaczący wzrost konsumpcji prywatnej, a także ożywienie widoczne w tutejszym sektorze przemysłowym, pozwalają oczekiwać dobrego wyniku PKB w I kwartale b.r.

Popołudniu uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły także wiadomości napływające z Aten, gdzie grecki rząd wydał rozporządzenie, na mocy którego wszystkie instytucje państwowe i korporacje prawa publicznego mają przekazywać swoje wkłady pieniężne bankowi centralnemu Grecji. Premier Aleksis Tsipras liczy na pozyskanie w ten sposób nawet 3 mld euro, co pozwoliłoby na zabezpieczenie wydatków związanych ze spłatą kolejnej raty pożyczki udzielonej przez MFW oraz wypłacenie pensji i emerytur pracownikom sektora publicznego.

Rano zostały opublikowane informacje na temat wysokości indeksu instytutu ZEW, odzwierciedlającego nastroje panujące wśród niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych. O godz. 14.00 decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych podejmie bank centralny Węgier. Popołudniu zostaną natomiast opublikowane dane o stanie rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.