W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 3,6 zł. W środę ok. 10.40 kurs wynosił 3,73 zł.

"W 2014 roku spółka wykorzystała dobre otoczenie makroekonomiczne, blisko 3-krotnie poprawiając oczyszczaną EBITDA i zdecydowanie zmniejszając zadłużenie netto z ponad 5x EBITDA do 1,2x EBITDA. Oprócz sprzyjających cen celulozy i walut udało się zrealizować ok. 50 mln zł oszczędności z programu restrukturyzacji kosztów wdrożonego w 2013 roku (łączne efekty mają dać ok. 70 mln zł). Niestety w końcówce 2014 roku pozytywne trendy rynkowe zostały odwrócone. Obecnie największym problemem spółki jest niski kurs EUR/USD podrażający koszt podstawowego surowca w papierniach. W rezultacie przy utrzymaniu dotychczasowych warunków makro oczekujemy spadku skonsolidowanej, oczyszczonej EBITDA do 110 mln zł (EV/EBITDA 5,0x vs 8,3x grupa porównawcza). Wskazujemy jednak, że nawet w przypadku realizacji skrajnie negatywnego scenariusza (spadek EUR/USD do 0,9, dalszy spadek NBSK do 840 USD/t i wzrost BHKP do 800 USD/t) wskaźnik EV/EBITDA zmieści się w okolicach 7,0x, a DN/EBITDA nie powinien przekroczyć 4,2x" – czytamy w raporcie

Analitycy szacują, że Arctic Paper wypracuje w 2015 roku 3,07 mld zł przychodów, 109,9 mln zł skorygowanej EBITDA i 56,5 mln zł skorygowanej straty netto.