"Zgodnie z uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2014 kwotę 262 882 409,10 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1.752.549.394 akcje" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie walne zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 22 lipca oraz termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2015 roku, podano także.

W 2014 r. akcjonariusze Taurona zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomendował wówczas wypłatę 0,15 zł za akcję.

W całym 2014 r. spółka miała 1.180,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1146,44 mln zł wobec 1688,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.