"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału na dalszy rozwój, w tym dalszą rozbudowę oferty produktowej i powiększenie sieci sprzedaży w kraju. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie dokonanej analizy popytu ze strony inwestorów oraz analizy sytuacji rynkowej i aktualnego kursu akcji spółki na GPW, zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D na poziomie 4 zł za akcję, podano także.

"Chcemy wykorzystać dobrą sytuację w branży i przyśpieszyć tempo realizacji strategii rozwoju, dlatego zdecydowaliśmy się dziś na ofertę prywatną akcji. Pozyskane w ofercie środki pozwolą na akumulację kapitału i przyśpieszą tempo realizacji inwestycji, co wzmocni pozycję konkurencyjną Grodna na rynku" - powiedział prezes spółki Andrzej Jurczak, cytowany w komunikacie.

Grodno podtrzymało także prognozy finansowe na najbliższe lata. Spółka zakłada w roku obrotowym 2014/2015 osiągnięcie 241 mln zł przychodów, tj. wzrost o 36% r/r. Z kolei EBITDA oraz zysk operacyjny mają wynieść odpowiednio: 13 mln zł oraz 9,1 mln zł. Zysk netto ma wzrosnąć o 55% i ukształtować się na poziomie 6,2 mln zł. W następnym roku obrotowym 2015/2016 Grodno zamierza osiągnąć 292 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA ma wynieść 17,5 mln zł, EBIT - 13,5 mln zł, a zysk netto osiągnie poziom 9,7 mln zł, podano.

W grudniu 2014 r. Grodno pozyskało w ofercie publicznej 5,65 mln zł ze sprzedaży 1 881 861 akcji nowej emisji serii C.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Od 2011 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.