- Zgodnie z postanowieniami statutu PKP, członkowie zarządu spółki powoływani są na kadencję, która trwa trzy lata. Mandaty członków zarządu spółki wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków zarządu - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r. oraz sprawozdanie z działalności PKP w 2014 r. Udzielone zostało również absolutorium członkom zarządu PKP.

- Pozytywnie oceniamy dotychczasowe działania spółki dokonane pod zarządem dotychczasowych władz. Dlatego decyzja o udzieleniu absolutorium była naturalna - powiedział wiceminister Sławomir Żałobka, cytowany w komunikacie.

PKP S.A. to właściciel i zarządca istotnej części infrastruktury dworcowej i kolejowej w Polsce. Spółka zarządza ok. 2300 dworcami. Ponadto należy do niej blisko 30 tys. mieszkań i 100 tys. działek nieruchomościowych, z czego ok. 10 tys. ma potencjał komercyjny lub jest przeznaczona na sprzedaż.