"Kluczowym elementem postępu technologicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie współpraca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatywa podjęta w ramach współpracy ARP oraz KGHM ma szansę przyczynić się w sposób pragmatyczny do rozwoju nowych technologii, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki" - powiedział Karpiński, cytowany w komunikacie.

Celem współpracy pomiędzy KGHM i ARP jest przede wszystkim komercjalizacja wspólnie wypracowanych rozwiązań technologicznych, w tym opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój i upowszechnienie know-how z dziedziny inżynierii materiałowej.

"Wspieranie budowy gospodarki innowacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności przemysłu to nasze priorytetowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. Stworzyliśmy Ekosystem ARP, który wspiera innowacyjność, korzystając z dostępnych środków finansowych i instytucjonalnych. Jednym z kluczowych instrumentów Ekosystemu jest Platforma Transferu Technologii. To unikalne narzędzie, które połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Współpraca w obszarze innowacji z innymi podmiotami, w tym spółkami Skarbu Państwa, to ważny element naszej strategii. Jestem przekonana, że nasze wspólne działania z KGHM zaowocują komercjalizacją innowacyjnych projektów" - powiedziała prezes ARP Aleksandra Magaczewska, cytowana w komunikacie.

KGHM jest zainteresowany rozwojem swojej działalności między innymi w zakresie efektywnego przetwarzania zasobów naturalnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

"Współpraca z ARP stanowi istotny element budowania wartości w dziedzinie innowacji i nowych technologii w KGHM. Po wzmocnieniu spółki w obszarze badawczo-rozwojowym dzięki współpracy w ramach międzynarodowego programu KIC Raw Materials oraz realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia CuBR, kolejnym naturalnym krokiem jest komercjalizacja efektów badań oraz transfer uzyskanych rezultatów do przemysłu. Firmy globalne powinny poświęcać szczególną uwagę działalności innowacyjnej. Innowacje są bowiem pozytywnym bodźcem stymulującym długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa, a jednocześnie dzięki nim firma staje się bardziej konkurencyjna" - powiedział prezes KGHM Herbert Wirth, cytowany w komunikacie.

Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych zakłada prowadzenie prac oraz analiz związanych z poszukiwaniem, a także komercjalizacją innowacyjnych technologii. Ponadto współfinansowane będą procesy implementacji opracowanych rozwiązań w środowisku przemysłowym. Partnerzy deklarują również wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, między innymi z funduszy europejskich, z przeznaczeniem na realizację fundamentalnych założeń zawartego porozumienia.

ARP to spółka Skarbu Państwa, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP wspiera rozwój przedsiębiorstw udzielając im pożyczek na zasadach komercyjnych. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.