"W przypadku zastosowania szacunkowej metody wyceny LIFO dla wyceny zapasów znormalizowany (tj. oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych) wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Lotos wyniósłby 283,5 mln zł w I kw. 2015 r., 150,3 mln zł w IV kw. 2014 r. i 74,5 mln zł w I kw. 2014 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za I kw.

"Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za I kw 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 461,3 mln zł (+25,2% vs. IV kw. 2014 r. i +59,7% vs. I kw. 2014 r.)" - napisano dalej.

Ogółem spółka wykazała za I kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 267,7 mln zł (wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej). Na wynik EBIT ostatniego kwartału składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 203,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 12,3 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności 0,5 mln zł, powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 52,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej), podano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.