Zysk operacyjny wyniósł 48,11 mln zł wobec 41,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 54,31 mln zł wobec 49,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,17 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 86,51 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2014 r. wynikał głównie z wyższych przychodów osiągniętych w segmencie rynku towarowego, głównie w obszarze obsługi obrotu gazem ziemnym oraz rozliczeń transakcji. Przychody z rynku finansowego były niższe, co było głównie wypadkową niższych przychodów z tytułu obsługi obrotu akcjami oraz instrumentami pochodnymi" - czytamy w raporcie.

Jednostkowy wynik netto GPW w I kw. 2015 r. wyniósł 14,9 mln zł wobec 16,2 mln zł w I kw. 2014 r. Wynik netto Grupy TGE w analogicznych kwartałach wyniósł odpowiednio: 23,2 mln zł oraz 17,8 mln zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.