Zysk operacyjny wyniósł 31,71 mln zł wobec 35,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 218,04 mln zł w 2014 r. wobec 186,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 34,68 mln zł wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Zamet Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2011 r.