W tajnym głosowaniu kandydaturę Vejonisa poparło 55 ze 100 parlamentarzystów. - Zrobię wszystko, by kontynuować pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa Łotwy i promować dobro kraju jako całości - powiedział po wyborze Raimonds Vejonis. Nowy prezydent zastąpi na stanowisku Andrisa Berzinsa, który objął urząd w 2011 roku.

Według łotewskiego prawa, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nominuje premiera a także ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz weta. Może także zainicjować procedurę rozwiązania parlamentu, jednak izba ma prawo w każdej chwili odwołać prezydenta większością 2/3 posłów. 

>>> Czytaj też: Gospodarczy cud nad Bosforem to już za mało. Turcy boją się Erdogana?