"(…) Zarząd spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie, przekazuje informacje, iż po rozpatrzeniu wniosku spółki Integer.pl SA o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii INT0918 w związku ze zmianą warunków emisji, zarząd BondSpot SA, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 9 czerwca 2015 roku do dnia 11 czerwca 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Integer.pl złożył kilka dni temu do BondSpot wniosek o zawieszenie od 9 czerwca notowań obligacji serii INT0918 w celu wymiany tabeli odsetkowej w związku ze zmianą ich oprocentowania. Zmianę warunków emisji obligacji serii INT0918 uchwaliło zgromadzenie obligatariuszy.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.