żarówka, prąd

żarówka, prąd

źródło: ShutterStock

Deklaracja określa polityczne zobowiązania mające na celu lepszą koordynację strategii energetycznych oraz dostaw energii. 13 krajów chce między innymi wzmocnić współpracę w zakresie działań, które mogą mieć ponadnarodowe konsekwencje, bardziej efektywnie wykorzystywać istniejące sieci elektroenergetyczne czy zwiększać udział energii odnawialnej na swoich rynkach. Według Komisji Europejskiej dokument świadczy o "znaczącej zbieżności" wyzwań, jakie stoją przed państwami członkowskimi oraz szans związanych z dalszą integracją rynku energii elektrycznej. Bruksela poinformowała, że w przyszłym roku chce przedstawić propozycje zmian na tym rynku. Pierwsze konsultacje mają odbyć się latem. 

Inny dokument, podpisany przy tej samej okazji przez 8 państw - w tym także Polskę - dotyczy rozszerzenia współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Jej celem jest większa integracja tego regionu z unijnymi rynkami energii.