Podkarpackie jest najbiedniejsze, ale najwięcej gospodarstw domowych ma tam samochody osobowe. W ubiegłym roku 62 proc. gospodarstw domowych miało w Polsce samochód osobowy Jednak pod tym względem występuje duże zróżnicowanie regionalne

Według badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, w ubiegłym roku najlepiej wyposażone w auta osobowe były gospodarstwa domowe w woj. podkarpackim – 71 proc. z nich miało samochód. I to w sytuacji, gdy region ten jest najbiedniejszy w kraju. PKB na mieszkańca jest tam o 29 proc. niższy niż przeciętnie w kraju, a wynagrodzenia na przykład w przemyśle były w ubiegłym roku o jedną czwartą niższe od średniej płacy. Nie ma to istotnego wpływu na zakupy samochodów, ponieważ stare auto można kupić już za parę tysięcy złotych. A nowe kupują między innymi ci, których krewni wyemigrowali za granicę – według spisu powszechnego, w 2011 r. na 1000 mieszkańców województwa, aż 84 osoby przebywały w tym czasie za granicą. Przysyłają one bliskim pieniądze zarobione na Zachodzie.

>>> Czytaj też: Wydrukuj sobie samochód w 24 godziny: Czy czeka nas motoryzacyjna rewolucja?

Ważniejsze jest jednak to, że prawie 59 proc. mieszkańców woj. podkarpackiego żyje na wsi (najwięcej na tle innych województw). To sprawia, że samochód jest niezbędny, ponieważ umożliwia im kontakt ze światem, a ograniczona została publiczna komunikacja samochodowa i kolejowa. Jedni muszą wiec mieć samochód aby dojechać pracy, inni używają auta do na przykład dojazdu do ruchliwej drogi, albo po to żeby załatwić sprawy w urzędzie gminy czy też w odległym mieście.

Nieprzypadkowo więc, poza woj. podkarpackim najwięcej samochodów jest w gospodarstwach domowych tych województw, gdzie najwięcej ludności mieszka na wsi (z wyjątkiem woj. wielkopolskiego i mazowieckiego) . A więc w woj.: lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim.