"Wyniki I kwartału były lepsze od oczekiwań, co pozwala na optymistyczne prognozy dotyczącego całego roku. Oczekujemy, że PKB może osiągnąć poziom wyższy od przyjętego w 'Założeniach' do ustawy budżetowej (ok. 3,7 proc.). Rolę motoru wzrostu gospodarczego nadal będzie pełnił popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności inwestycyjnej w kraju, a popyt zewnętrzny będzie uzależniony od tempa ożywienia w Europie" - czytamy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2015 r.".

Założenia do ustawy budżetowej na 2016 r. - przyjęte przez rząd 9 czerwca - przewidują wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. (jako efekt wzrostu konsumpcji prywatnej w podobnym tempie oraz nakładów brutto na środki trwałe o 6,8 proc.), przypomina resort.

Resort oczekuje, że w 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 3,7%, podano także w raporcie. W 2014 roku - według danych GUS - produkcja sprzedana przemysłu w pełnej zbiorowości podmiotów wzrosła o 3,2 proc., a w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób - o 3,3 proc.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej przewidywany jest na 1,5% w tym roku, poinformowano dalej. W 2014 r. - wg danych GUS - produkcja budowlano-montażowa w pełnej zbiorowości wzrosła o ok. 3,0 proc. r/r. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrost wyniósł 3,6 proc.

>>> Czytaj też: Polityka ma związek z PKB? To mit, przynajmniej w Polsce