"Kolejna emisja obligacji jest dla nas naturalną aktywnością na rynku długu. Warto dodać, że przy tej emisji zastosowaliśmy mechanizm pierwszeństwa w obejmowaniu nowych obligacji dla naszych obligatariuszy, którzy ponad dwa lata temu objęli w ramach oferty publicznej obligacje serii AB" - powiedział prezes Wiesław Klimkowski, cytowany w komunikacie.

"Podczas tej emisji stwarzamy również naszym obecnym inwestorom możliwość reinwestowania środków. W trakcie trwania zapisów na obligacje nowej emisji, spółka dokona wykupu obligacji serii AB. Inwestorzy będą mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję" - dodał wiceprezes Rafał Zdon.

Obligacje PCC Rokita serii CA są pięcioletnie, oprocentowanie jest stałe i wynosi 5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, tyle wynosi również minimalny zapis. Emisja skierowana jest do szerokiego grona inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Spółka przewidziała preferencję w obejmowaniu obligacji nowej emisji inwestorom, którym przydzielono w dniu 18 grudnia 2012 r. obligacje serii AB, podano również.

Papiery oferowane są przez Dom Maklerski BDM.

PCC Rokita przeprowadziła do tej pory już 7 publicznych ofert obligacji. Dwie pierwsze serie (seria A oraz seria AA) zostały już wykupione przez spółkę, a trzecia z kolei (seria AB) zostanie wykupiona 18 czerwca. PCC Rokita jako pierwsza spółka w Polsce przeprowadziła cały program emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, przypomina spółka.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.