Agencja utrzymała ocenę banku określoną jako SACP (stand-alone credit profile) na poziomie bbb.

"Standard and Poor's dostrzegł poprawiającą się jakość aktywów, spadek kosztów ryzyka, jak również silną pozycję płynnościową banku" - czytamy w komunikacie.

Agencja oceniła poziom kapitału i zyskowności banku jako adekwatny.

PKO BP podał, że negatywna perspektywa wynika z uwzględnienia przez Standard and Poor's, przewidywanej przez agencję na początek 2016 r. implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co powoduje w opinii agencji możliwość obniżenia o jeden stopień długoterminowego ratingu kredytowego na skutek wprowadzenia rozwiązań obciążających wierzycieli banku w przypadku jego problemów finansowych, przy ograniczonej możliwości udzielenia wparcia bankowi przez Skarb Państwa.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.