– Pakiet rozwiązań ujęty w znowelizowanej ustawie znacznie rozszerza grono potencjalnych beneficjentów, dlatego spodziewamy się wzrostu zainteresowania oferowanym przez nas kredytem hipotecznym MdM – informuje Iwona Radomska z PKO BP, który od początku 2014 r. udzielił ok. 6,5 tys. kredytów hipotecznych MdM o wartości ok. 1,2 mld zł.

Z wyliczeń przygotowanych dla DGP przez firmę Expander wynika, że spośród banków, które udzielają kredytów w MdM, na najniższe koszty kredytowania (przy 15-proc. wkładzie własnym) można obecnie liczyć w BZ WBK, Pekao, Deutsche Banku oraz Eurobanku. Z danych pośrednika wynika jednocześnie, że część banków w kredytach MdM stosuje nieco wyższe marże niż przy kredytach bez wsparcia państwa. Należy do nich m.in. Deutsche Bank Polska.

Magdalena Janicka z biura bankowości hipotecznej tej instytucji tłumaczy, że jest to finansowanie znacznie bardziej wymagające i oznacza dodatkowe obowiązki, jak np. rejestracja w systemach BGK, weryfikacja kwalifikacji kredytu do programu i przekazywania do BGK dokumentacji. – Wyższa marża jest zatem efektem m.in. zwiększonych kosztów procesowych – wskazuje.

To jednak nie przeszkodziło DB Polska we wprowadzeniu na początku września obniżki marży dla zainteresowanych kredytami MdM. W zależności od wkładu własnego, kwoty kredytu i dodatkowych produktów sięga ona maksymalnie 0,31 pkt proc.

Bank oczekuje, że obniżka, razem ze zmianą zasad dofinansowania w ramach MdM, powinna znacząco zwiększyć liczbę osób zainteresowanych programem.

>>> Czytaj też: Dlaczego to Słowacja „wygrała” Jaguara?