"Nad Bałtykiem i Adriatykiem są dalsze, atrakcyjne dla spółki aktywa portowe" - powiedział wiceprezes Ryszard Warzocha podczas konferencji prasowej.

Przedstawiciele zarządu przypomnieli, że oczekują obecnie wydania zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, która pozwoli na zawarcie umowy wiążącej 30-letniej dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha w Porcie Gdańsk, na którym spółka zamierza zbudować terminal przeładunkowo-składowy.

"Czekamy teraz na zgodę ministra, potem będziemy mogli rozpocząć prace przygotowawcze, które potrwają 6-12 miesięcy. Potem rozpoczną się prace budowlane. W I etapie chcemy uruchomić terminal dla produktów agro, co będzie wymagało 130-150 mln zł nakładów inwestycyjnych. Ze strony naszych klientów widzimy ogromne zainteresowanie korzystaniem z naszego przyszłego terminalu w Gdańsku" - podkreślił Warzocha.

Spółka widzi też olbrzymi potencjał w porcie Luka Rijeka w Chorwacji. Zgodnie z informacją zarządu, w najbliższym czasie ustalony zostanie skład rady nadzorczej spółki zarządzającej portem i określone zostaną kierunki jego rozwoju.

"Obecność nad Adriatykiem ma dla nas strategiczne znaczenie. Rozwój portu w Rijece jest teraz dla nas 'oczkiem w głowie'. Jego potencjał leży między innymi w segmentach agro i rudowym" - dodał Warzocha.

Prezes Zbigniew Nowik poinformował także, że OT Logistics zamierza rozwijać nabytego niedawno przewoźnika kolejowego Landkol, ale jeśli chodzi o dalszy rozwój przewozów kolejowych w spółce "możliwe są różne scenariusze".

"Do nabycia pozostają też inni przewoźnicy w Polsce i Europie" - podsumował wiceprezes Piotr Ambrozowicz.

Pod koniec lipca spółka podała, że kupiła - w ramach oferty publicznej - 2,81 mln akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji - za 112,21 mln HRK, tj. ok. 61,23 mln zł. Akcje te będą stanowiły 20,81% udziału w kapitale chorwackiej spółki po jego podwyższeniu.

Natomiast w połowie sierpnia OT Logistics informowało, że nabyło 100% udziałów przewoźnika kolejowego Landkol oraz podpisało z zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy 30-letniej dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.