Na bezkolizyjną wylotówkę na Katowice i Kraków stolica czekała od lat 90. zeszłego wieku. Od dwóch miesięcy 11-kilometrową obwodnicą Raszyna i Janek można wyjechać z miasta, ale tylko w stronę Katowic i Wrocławia. Tymczasem kontrakt ze Strabagiem, który jest wart 565 mln zł, przewiduje też powiązanie tej ekspresówki z drogą krajową nr 7, czyli wyjazdem na Kraków w rejonie Magdalenki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymagała od wykonawcy, żeby prace nad całym kontraktem skończyły się w grudniu. Uda się aż trzy miesiące przed tą datą i ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Wniosek o pozwolenia na użytkowanie tych 2,5 km drogi jest już złożony. Wykonawca kończy m.in. montaż barier energochłonnych i prace porządkowe. Problem jest tylko z montażem oznakowania pionowego – w czasie tych prac nie powinno padać. Kiedy trasą pojadą kierowcy? Z naszych ustaleń wynika, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. – Termin przekazania drogi uzależniony jest od poprawy pogody, przeprowadzenia kontroli przez nadzór budowlany i jej pozytywnego wyniku – zastrzega Agnieszka Stefańska, rzeczniczka GDDKiA. Cała trasa ma 14 km. W ramach tej inwestycji powstało pięć kładek, cztery mosty, 13 wiaduktów i trzy węzły drogowe: Puchały, Warszawa-Janki i Paszków.

Druga przyspieszona inwestycja, która jest już na ostatniej prostej, to most Grota-Roweckiego w Warszawie. Ta przeprawa przez Wisłę to kluczowy element powstającej obwodnicy ekspresowej, która rozprowadza ruch m.in. z autostrady A2. To też najruchliwszy most w Polsce, który teraz stał się też najszerszy – jest na nim w sumie 10 pasów ruchu.

Według umowy z czeską firmą Metrostav, wartej prawie 800 mln zł, zakończenie wszystkich miało nastąpić w drugiej połowie października. O tym, że stanie się to we wrześniu – ponad miesiąc przed terminem – poinformowaliśmy jako pierwsi na portalu www.forsal.pl.

Dzisiaj wykonawca przygotuje inwestycję do odbioru przez wojewódzki nadzór budowlany. – Jeżeli nadzór wyda pozwolenie na użytkowanie, możliwe będzie rozpoczęcie wdrażania nowej organizacji ruchu – twierdzi GDDKiA.

Mimo że procedura odbiorcza jest mniej zaawansowana niż na S8 Opacz-Paszków, to jednak jezdnie są już w dużej części oznakowane, dlatego most Grota ruszy zapewne wcześniej. Może się to stać do końca tego tygodnia. Proces wdrażania nowej organizacji ruchu będzie kilkuetapowy: przez dwa tygodnie od puszczenia ruchu po obu jezdniach możliwe są zwężenia, np. w celu likwidacji „przewiązek” między dwoma kierunkami ruchu.

Wraz z mostem Grota standard ekspresówki zyskało 4,5 km drogi po obu stronach Wisły – między stołecznymi Powązkami a Żeraniem. Wzdłuż trasy wyrósł 600-metrowy przeszklony półtunel z ekranów akustycznych, który ma zabezpieczyć przed hałasem mieszkańców pobliskich osiedli. – Jeżeli ostatnie prace i odbiory będą prowadzone w założonych terminach, droga w standardzie trasy ekspresowej będzie gotowa do końca września – przyznaje Agnieszka Stefańska.

Ale nie tylko Warszawa może wzbogacić się o nowe drogi jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Kończą się prace na trzech obwodnicach we wschodniej Polsce za łączną kwotę 350 mln zł. Chodzi o obwodnicę Bargłowa Kościelnego między Grajewem i Augustowem budowaną przez PORR, obwodnicę Hrubieszowa pod granicą ukraińską, którą kończy Budimex, i trasę omijająca Szczuczyn po drodze do Suwałk, za którą odpowiada Pol-Aqua.

Komercyjne drogi publiczne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) szykuje się już do budowy dróg w niestandardowym trybie pozabudżetowym. Plan jest taki, że zostaną powołane drogowe spółki specjalnego przeznaczenia. Te będą pozyskiwały pieniądze na drogi z rynku kapitałowego, np. przez emisję obligacji. MIR przygotowało projekty nowelizacji ustaw: o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia i o autostradach płatnych oraz KFD, które zostały właśnie przekazane do konsultacji w Komisji Europejskiej. Potem mają trafić do Rady Ministrów.

Cel – budować autostrady bez obciążania długu publicznego, ale też bez udziału koncesjonariusza, czyli zachowując kontrolę rządu nad wysokością opłat za przejazd. Mechanizm miałby być stosowany nie tylko na autostradzie A1 z Tuszyna do Częstochowy, ale – jak stanowią nowe plany ogłoszone pod koniec sierpnia przez premier Ewę Kopacz – też na autostradzie A2 z Mińska Mazowieckiego do Siedlec i przy budowie drugiej jezdni A18 pod granicą z Niemcami. W sumie to prawie 190 km autostrad. Według zapowiedzi rządu do 2023 r. wydatki na drogi krajowe mają sięgnąć 107 mld zł, co ma wystarczyć na budowę 3,9 tys. km dróg szybkiego ruchu oraz 57 obwodnic. 

>>> Czytaj też: Rząd przyjął program budowy dróg. Ukończone zostaną autostrady A1 i A2