Analitycy podtrzymali rekomendację „kupuj" dla banku PKO BP oraz podwyższyli 9M cenę docelową do poziomu 40,05 zł na akcję.

Podwyższono rekomendację dla BZ WBK z „redukuj" do „trzymaj", jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do 315,28 zł na akcję.

Podtrzymano neutralną rekomendację dla ING BSK, jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do poziomu 140,49 zł na akcję.

Podtrzymano pozytywną rekomendację „kupuj" Millennium, jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do 9,04 zł na akcję.

Podwyższono negatywną rekomendację dla Pekao do „trzymaj" jednocześnie obniżając 9-miesięczną cenę docelową do poziomu 157,86 zł na akcję.

Podtrzymano neutralną rekomendację „trzymaj" dla Banku Handlowego, jednocześnie obniżając 9-miesięczną cenę docelową do poziomu 90,27 zł na akcję.

Podtrzymano rekomendację „kupuj" dla Getin Noble Banku, jednocześnie obniżając 9-miesięczną cenę docelową do 2,03 zł na akcję.

Rozpoczęto rekomendowanie Alior Banku od „kupuj" z ceną docelową 109,72 zł.