Na tym etapie Bruksela przesłała do Polski oficjalne upomnienie w sprawie dwóch dyrektyw z 2013 roku. Pierwsza z nich dotyczy wspólnych procedur i zasad przyznawania azylu, druga - minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się w państwach członkowskich o międzynarodową ochronę.

Komisja zarzuciła rządowi w Warszawie, iż wciąż nie poinformował jej o działaniach, jakie podjął, by wprowadzić w życie unijne przepisy. Miało to nastąpić do 20 lipca tego roku.

>>> Czytaj więcej: Mocne uderzenie Brukseli: 19 krajów UE łamie unijne prawo azylowe