Erbud 

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. „Termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada 2016 roku. Inwestorem jest firma Mirosław Wróbel Sp. z o.o." – czytamy w komunikacie. W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje przy ul. Granicznej we Wrocławiu zespół budynków salonu samochodowego z częścią warsztatową i administracyjno-socjalną, budynek sprzedaży wraz z wiatą samochodową, budynek gospodarczy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, podano również.

InPost, Integer.pl 

Grupa Integer.pl z sukcesem uplasowała w ramach pierwszej oferty publicznej akcje swojej pocztowo-logistycznej spółki InPost, pozyskując ze sprzedaży akcji 121,356 mln zł, podała spółka. Ostateczna cena akcji oferowanych w IPO InPost została ustalona na 25 zł. >>>>  

Polimex-Mostostal  

Zarząd giełdy zawiesił - na wniosek spółki - notowania akcji Polimeksu-Mostostalu w związku ze scalaniem akcji, podała GPW. >>>>  

EGB Investments 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył poniedziałek, 28 września br., jako dzień pierwszego notowania obligacji EGB Investments o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł, podała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6 000 obligacji na okaziciela serii 3/2015 spółki EGB Investments S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę o dalszej współpracy z obligatariuszami - PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1, podała JSW. >>>>  

Neuca 

Spółka zależna Neuki - NeucaMed kupiła 1 239 000 akcji, które stanowią 50,99% akcji w kapitale zakładowym i głosach Medica Pro Familia. Wartość transakcji nie została ujawniona, podała Medica Pro Familia. >>>>  

Wind Mobile 

Akcje i prawa do akcji (PDA) Esotiq & Henderson zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec kursu odniesienia, a PDA - wzrósł o 1,28% do 7,9 zł. >>>>  

Grupa Azoty 

Grupa Azoty, jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej, dołączyła do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House, podała spółka. Firma oczekuje, że członkostwo w think tanku pozwoli jej wziąć udział w na kształtowaniu globalnej polityki, dotyczącej przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. >>>> 

FM Forte 

Zarząd Fabryki Mebli Forte zdecydował o realizacji projektu inwestycyjnego budowy zakładu płyt drewnopochodnych. Decyzja ta wymaga jeszcze zgody rady nadzorczej spółki, poinformowało Forte. "Zarząd informuje, że obecnie projekt inwestycyjny jest na etapie prac studyjnych, w szczególności dotyczących uwarunkowań środowiskowych, surowcowych i finansowych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników analiz oraz przygotowaniu materiałów pozwalających na kompleksową ocenę projektu przez radę nadzorczą, zarząd wystąpi do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na realizację projektu inwestycyjnego budowy zakładu płyt drewnopochodnych" - czytamy w komunikacie.

AAT Holding 

AAT Holding przydzielił wszystkie 2 397 536 akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, podała spółka. Wartość oferty wyniosła 57 mln zł. >>>>  

Pani Teresa Medica

Pani Teresa Medica uważa, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez Sigvaris Holding, jest zgodne z interesem spółki, podała PTM. Zarząd stwierdza także, że cena za akcje oferowana przez wzywającego jest godziwa. >>>>  

PKP Energetyka

PKP dokapitalizują PKP Intercity łączną kwotą 1 mld zł m.in. na modernizację taboru, poinformował prezes PKP Jakub Karnowski. Pieniądze będą pochodzić ze sfinalizowanej dzisiaj sprzedaży PKP Energetyka. >>>>   

Rada nadzorcza PKP Energetyka powołała Wojciecha Orzecha na prezesa, poinformowała spółka. >>>>  

iAlbatros, SMT  

iAlbatros SAS, z grupy SMT, podpisał 4-letni kontrakt z francuską instytucją badawczą Institut de recherche pour le développement (IRD) na wdrożenie technologii rezerwacji hotelowych. Szacowana wartość umowy wynosi 5 mln euro, podała spółka. Współpraca rozpocznie się 1 listopada 2015 roku. >>>>  

Cube.ITG 

Cube.ITG podpisała z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz dwudziestoma trzema mazowieckimi jednostkami ochrony zdrowia umowę na dostawy i wdrożenia w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza", podała spółka. Wartość umowy to 77,54 mln zł. >>>>