Polska znalazła się w gronie 5 krajów, których system sprawozdawczości podatkowej i ogólnej polityki fiskalnej wymaga reformy, a ściąganie podatków generuje największe koszty w skali całej Unii Europejskiej i jedne z największych obciążeń związanych z rozliczeniami po stronie przedsiębiorstw

Bruksela zauważa m.in., że w naszym kraju problemem jest ściągalność podatku VAT.

W raporcie czytamy, że w Polsce - podobnie jak w Bułgarii, Rumunii czy w Grecji - różnica między dochodami z podatku VAT, które powinny trafiać do kas państwowych, a podatkami, które rzeczywiście są płacone, jest większa niż średnio w krajach członkowskich. Na terenie całej Unii Europejskiej około 15 procent potencjalnych dochodów z VAT-u jest traconych w wyniku unikania płacenia podatków, bankructwa czy niewypłacalności finansowej przedsiębiorstw. W Polsce to ponad 26,5 procent. Unijni eksperci wskazują jednocześnie, że nasz kraj - ale też na przykład Grecja czy Wielka Brytania - bardzo szeroko stosuje obniżoną stawkę VAT oraz zwolnienia od podatku w niektórych sektorach, co także przyczynia się do mniejszych dochodów.

Według Komisji, istnieje „duże pole do usprawnienia efektywności systemu podatkowego” w tych krajach, gdyby ograniczono stosowanie tego typu możliwości. Raport Komisji Europejskiej obejmuje ocenę polityki podatkowej w krajach członkowskich od połowy ubiegłego roku do połowy roku 2015. 

>>> Czytaj też: Chiny zalewają świat olejem napędowym. Rynki paliw zaczynają tonąć