Coal Energy

Coal Energy odnotował 36,18 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/15 (od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015) wobec 40,21 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo

Strajk generalny na terenie Śląskiego Zakładu PKP Cargo w Tarnowskich Górach ma rozpocząć się 9 listopada br., podała spółka, powołując się na informację Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Załoga protestuje m.in. przeciwko przenosinom siedziby zakładu śląskiego z Tarnowskich Gór do Katowic. >>>>

Lotos

Lotos Exploration and Production Norge, spółka zależna Grupy Lotos, podpisała z ExxonMobil Exploration and Production Norway warunkową umowę dotyczącą nabycia pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym. Szacunkowa cena zakupu wynosi 160 mln USD, tj. ok. 620 mln zł. >>>> 

Grupa Lotos zakłada, że dzięki transakcji nabycia udziałów w złożu Sleipner będzie mogła odzyskać całość tarczy podatkowej związanej ze złożem Yme, poinformował wiceprezes Zbigniew Paszkowicz. Kwota tarczy to obecnie ok. 300 mln USD. >>>> 

Grupa Lotos może nabyć kolejne aktywa produkcyjnie, ale już nie w 2015 r. W strategii na kolejne lata spółka skupi się nie na wielkości produkcji, lecz na jej zyskowności, poinformował wiceprezes Zbigniew Paszkowicz.>>>> 

Ursus 

Ursus ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii P, Q i R na 2,5 zł za jeden walor, podała spółka. >>>>  

Kruk 

Kruk odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 26,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kruk w drugiej połowie 2016 roku spodziewa się pierwszego zakupu pakietu wierzytelności w Hiszpanii lub we Włoszech, poinformował prezes spółki Piotr Krupa. Spółka liczy również na zakup portfela w Rumunii wspólnie z International Finance Corporation (IFC) za 60-70 mln euro. >>>>  

Wszystkie zmiany regulacyjne dotyczące sektora bankowego, w tym dotyczące wymogów kapitałowych, czy plany związane z prowadzeniem podatku od aktywów, wpływają pozytywnie na branżę, w której działa Kruk, powiedział ISBnews prezes Piotr Krupa. Spółka spodziewa się silnej podaży ze strony banków na wszystkich rynkach, na których działa w IV kw. br. i na początku 2016 r. >>>>  

Hawe 

Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r. >>>>  

Rank Progress 

Rank Progress planuje w ramach subskrypcji prywatnej emisję 192 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 207,36 mln zł, podała spółka. >>>>  

CCC 

CCC Germany GmbH – spółka zależna CCC – podpisała dziesięcioletnią umowę najmu powierzchni handlowej w Galerii Isenburg-Zentrum w Neu-Isenburgu od Deka Immobilien Investment GmbH, podała spółka. Wartość umowy to 16,417 mln zł. "Zarząd CCC S.A. (...) otrzymał powiadomienie od CCC Germany GmbH (...) o otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy najmu z dnia 29 października 2015 roku z Deka Immobilien Investment GmbH (...). Przedmiotem umowy jest najem powierzchni handlowej znajdującej się w Galerii Isenburg-Zentrum w Neu-Isenburg. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Wartość umowy wyniesie 16.417.000,00 zł" – czytamy w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży za październik 2015 wyniosły 310,2 mln zł i były wyższe o 24,8 proc. w skali roku, podała spółka. Przychody za okres styczeń - październik wyniosły 1 863,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 18,1 proc..>>>> 

Kofola 

Kofola odnotowała 24,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 24,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

AC SA

AC SA odnotowało 7,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK 

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Zygmunta Artwika na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. >>>>  

Immofinanz

Immofinanz podpisał z firmą Blackstone umowę dotyczącą sprzedaży całego swojego portfela logistycznego za wstępnie ok. 536 mln euro, pomniejszone o ok. 28 mln euro tj. koszty budowy trzech nieruchomości, podała spółka. Finalizacja transakcji oczekiwana jest na I kw. 2016 r.. >>>>  

Selvita

Selvita zawarła z Merck KGaA 3-letnią umowę na prace badawczo-rozwojowe mające na celu walidację i wykorzystanie nowych koncepcji terapeutycznych w obszarze onkologii, podała spółka. Firma szacuje przychody z umowy na ok. 4,41 mln euro (ok. 18,81 mln zł). >>>>  

Home Broker 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 330 tys. zł kary na Home Broker za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w związku z budową hotelu 4 Kolory we Władysławowie, podał Urząd. >>>>  

Comarch, PGZ 

Comarch podpisał list intencyjny z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ), określający możliwości współpracy i zakres wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza dla programów realizowanych w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, poinformowali przedstawiciele spółek. >>>>  

Comarch uczestniczy w przetargach w segmencie obronnym w Polsce oraz dla NATO, poinformował prezes prof. Janusz Filipiak. Efektów spodziewa się w 2016-2017 roku. „Startujemy w przetargach zarówno w Polsce, jak i dla NATO. W tym drugim przypadku jesteśmy zapraszani do uczestnictwa przez zachodnie koncerny, ponieważ NATO oczekuje, że każdy kraj członkowski będzie partycypował, a Polska jest 'niedoważona'. Nasza rola zależy od rozdania, ale uczestniczymy również jako wytwórca technologii, chociażby w segmencie kryptografii, czy cybertechnologii. W segmencie komercyjnym mamy gotowe produkty i uczestniczymy w pracach nad dostosowaniem ich do potrzeb wojska" – powiedział Filipiak dziennikarzom.

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte w październiku br. wyniosły ok. 496 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7% r/r, podała spółka. >>>> 

Creamfinance 

Creamfinance Poland zakończyła zapisy na obligacje denominowane w euro. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie obligacjami wartymi ponad 100 tys. euro. Spółka zdecydowała się obniżyć próg emisji do 400 obligacji o wartości 250 euro każda, poinformował dyrektor zarządzający Creamfinance Poland Adam Dąbrowski. „Oferta publiczna obligacji w euro była unikalnym eksperymentem mającym na celu zbadanie popytu inwestorów na papiery dłużne w tej walucie. Pomimo atrakcyjnego - jak na tę walutę - oprocentowania zainteresowanie obligacjami w euro było niższe niż w złotych" – powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Delko 

Delko S.A. podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji Doktor Leks S.A., na mocy której Delko nabyła 100% akcji spółki Doktor Leks S.A., podała spółka w komunikacie. >>>>  

Delko S.A. podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji Delkor, na mocy której Delko nabyło 100% akcji spółki Delkor Sp. z o.o., podała spółka w komunikacie. Zapłata za udziały zostanie sfinansowana ze środków własnych Delko. Zarząd ocenia, że akwizycja zwiększy roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko o ok. 16 mln zł, czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa odnotował 8,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>