Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 4,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,38 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 29,5 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,6 mln zł w porównaniu z 142,49 mln zł rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. sprzedał 711 mieszkań, tj. o 24% więcej niż rok wcześniej.