OECD obniża prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2016 roku z 3,7 proc. do 3,4 proc. Jednocześnie na 2017 r. prognozuje przyspieszenie wzrostu do 3,7 proc. Zdaniem autorów raportu, wsparciem dla wzrostu będzie solidna dynamika inwestycji i konsumpcji.

"Znaczne inwestycje infrastrukturalne, wspierane przez fundusze UE, nadal będą wspierać wzrost produktywności i PKB, pomimo czasowego spowolnienia w 2016 r. przy zmianie perspektyw finansowych UE" - napisano w opublikowanym w poniedziałek raporcie.\

>>> Czytaj też: Pracy będzie coraz więcej. Bezrobocie w 2017 r. spadnie do 6,7 proc.

"Dynamika cen konsumenckich będzie stopniowo rosnąć, wraz z zanikaniem efektów ostrych spadków cen energii i żywności" - dodano.

Ponadto OECD wskazuje, że wzrostowi inflacji sprzyjać będzie trwająca poprawa na rynku pracy i rosnące płace.

Zdaniem OECD stopy NBP powinny zacząć rosnąć pod koniec przyszłego roku.

"By znormalizować politykę pieniężną, podwyżki stóp powinny się zacząć pod koniec 2016 r. Konieczna będzie jednak ostrożność by nie destabilizować napływów kapitału, przy ekstremalnie luźnej polityce pieniężnej w strefie euro" - napisano w raporcie OECD.

Wyższa prognoza deficytu

OECD prognozuje, że deficyt finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 2,8 proc., czyli tyle, ile w 2015 r., a potem spadnie do 2,4 proc. PKB w 2017 r. Poprzednio OECD prognozowała, że że deficyt sektora finansów publicznych spadnie z 2,7 proc. PKB w tym roku do 2,4 proc. w przyszłym.

"Po wyjściu z procedury nadmiernego deficytu, rząd powinien dalej stosować regułę wydatkową by stopniowo obniżać deficyt. Aby to osiągnąć, w związku z niską inflacją i oczekiwanym słabym wzrostem dochodów, potrzebne będą dalsze ograniczenia wydatków w 2016 r." - napisano.

"Warte rozważenia byłoby odłożenie powrotu do wcześniejszych stawek VAT, przewidziane na 2017 r. do momentu, gdy zaczną funkcjonować działania wzmacniające ściągalność podatków" - dodano.

>>> Czytaj też: Chiny zwalniają tempo rozwoju. Sprawdź, co to oznacza dla polskiej gospodarki

Jako ryzyka dla prognozy OECD wskazuje możliwe problemy strefy euro, a także ostre spowolnienie rynków wschodzących, szczególnie Rosji i Chin.

"Silniejszy od oczekiwań wpływ skandalu związanego z emisją spalin może wpłynąć na polskich eksporterów i fabryki aut" - napisano.

"Z drugiej strony, spożycie prywatne i inwestycje mogą silniej zareagować na poprawę nastrojów i lepsze dochody" - dodano.

Poniżej wybrane prognozy OECD.

2015 2016 2017
Wzrost PKB w proc. 3,5 3,4 3,5
Dynamika CPI w proc. -0,8 1,0 1,7
Stopa bezrobocia 7,6 7,3 7,1
Saldo finansów publicznych w proc. PKB -2,8 -2,8 -2,4
Dług publiczny w proc. PKB (definicja Maastricht) 51,5 51,5 51,1
Saldo C/A w proc. PKB -0,2 -1,0 -1,4