Zysk netto ogółem wyniósł 4,29 mln zł wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,50 mln zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,52 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 26,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 117,03 mln zł w porównaniu z 84,23 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto ogółem wyniósł w I-III kw. 2015 r. 3,76 mln zł wobec 2,16 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 0,18 mln zł wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej.

"Tradycyjnie wyniki pierwszych trzech kwartałów w przypadku Cube.ITG nie oddawały potencjału spółki, która większość przychodów i marży rozliczała w IV kwartale. Dla porównania - rok wcześniej po pierwszych 9 miesiącach grupa notowała stratę netto na poziomie 2,1 mln zł przy przychodach 84,2 mln zł., czyli blisko 30% mniej niż obecnie. To znacząca zmiana w porównaniu z latami ubiegłymi i efekt zarówno przejęcia spółki Data Techno Park, której wyniki są konsolidowane od czerwca, jak i zwiększenia usług abonamentowych i wcześniejszego niż dotychczas rozliczenia części kontraktów realizowanych przez Grupę" - czytamy w komunikacie.

"Staramy się tak zmieniać stronę przychodową Grupy, by usługi abonamentowe stanowiły coraz większą wartość sprzedaży, co powinno stabilizować wyniki Grupy, i wpływ IV kwartału na wynik roczny" - powiedział prezes Paweł Witkiewicz.

Cube.ITG powstało w 1990 r. Spółka realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT. Cube.ITG przeniosło się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect (na którym było notowane od 2009 r.) w 2014 roku.