Przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową Kruk na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami, podano w komunikacie.

Kruk posiada wszystkie udziały w spółce Kruk Espana o łącznej wartości 50 tys. euro.

"Pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności, emitent szacuje rynek hiszpański na większy niż polski. W opinii emitenta, obecność na nowym rynku stwarza szansę na wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikację aktywów oraz wzrost przychodów grupy kapitałowej Kruk" - czytamy także w komunikacie.

Spółka podkreśla, że ekspansja zagraniczna jest jednym z jej głównych celów strategicznych na lata 2015-2019.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.