W skład indeksu wchodzi pozycja kobiet i mężczyzn m.in. w ochronie zdrowia, edukacji, polityce i ekonomii.

Najnowsza publikacja raportu pokazuje, że różnica między mężczyznami i kobietami w ostatnich 10 latach zmniejszyła się tylko o 4 proc. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko kwestię zarobków, to sytuacja jest jeszcze gorsza dla płci pięknej. Dystans skrócił się tylko o 3 proc.

Kobiety zarabiają niewiele ponad połowę tego, co mężczyźni. Aktualne dane wskazują, że średnie zarobki kobiet na całym świecie to 11 tys. dolarów, w porównaniu do 21 tys. dolarów u mężczyzn. Powolne tempo w jakim następuje zrównanie wynagrodzeń jest czynnikiem, który niepokoi działaczy na rzecz równości płci. Zasobność portfela ma wpływ na pozycję kobiet w świecie. Dyskryminacja ze względu na płeć jest zawsze powiązana z zarobkami.

Jedną z najbardziej zaskakujących statystyk, który wynika z tego raportu jest to, że kobiety dopiero w tym roku (2015) zarabiają tyle samo co mężczyźni w 2006 roku. Według wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum -  WEF) jeśli tempo wyrównywania płac nie ulegnie przyspieszeniu, to wynagrodzenie kobiet i mężczyzn będzie równe dopiero za 118 lat.

Mężczyźni nadal zajmują zdecydowaną większość wysokich stanowisk

Kolejną kwestią poruszoną przez Gender Gap Index jest udział kobiet w piastowaniu wysokich stanowisk. Wnioski są jednoznaczne – większość kadry zarządzającej to mężczyźni. Rzadko kobiecie udaje się osiągnąć ważne i decyzyjne stanowisko.

W prawie 100 krajach więcej kobiet niż mężczyzn studiuje na uniwersytetach, ale tylko w niewielu z nich, kobiety po zakończeniu edukacji mogą liczyć na wysokie stanowiska - twierdzi Saadia Zahidi w wypowiedzi dla Business Insider. Firmy i rządy muszą wdrażać nowe strategie na rzecz zapobiegania tej ciągłej utracie talentów i wykorzystywać to do zwiększenia wzrostu i konkurencyjności na rynku – dodaje Zahidi.

W raporcie najlepiej oceniane są kraje skandynawskie. W oficjalnym rankingu WEF na czele są: Islandia, Norwegia, Finlandia i Szwecja. Mają najlepsze na świecie systemy socjalne i politykę rodzinną. – Ich systemy opieki nad dziećmi, przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego powinny być wzorem dla innych – dodał Saadia Zahidi.

Z raportu płynie jedna pozytywna informacja, Od 2006 roku ponad 250 milionów kobiet weszło na globalny rynek pracy.

Tegoroczna edycja raportu Global Gender Gap powstała na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów generalnych przedsiębiorstw ze 145 krajów.