Trybunał Obrachunkowy, czyli odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli, zarzucił rządom tolerowanie marnotrawienia znacznej kwoty unijnych pieniędzy. Wykryte nieprawidłowości dotyczą niemal 4,5 procent wydawanych kwot. Przewodniczący Trybunału Portugalczyk Vítor Manuel da Silva Caldeira apelował o skuteczniejszą kontrolę oraz zmianę podejścia do Unii pieniędzy.

Chodzi o lepszy dobór celów, na które są wydawane i rozliczania się z uzyskiwanych efektów. Postulował też uproszczenie procedur i zapewnienie większej przejrzystości. Chodzi między innymi o przetargi.

Z raportu wynika, że spada liczba oszustw. Unijna Komisja OLAF, zajmująca zwalczaniem nadużyć finansowych, prowadzi obecnie około 20 dochodzeń. Europosłowie Ryszard Czarnecki i Bogusław Liberadzki członkowie komisji kontroli budżetowej są zgodni, iż należy bardziej roztropnie wydawać pozyskane pieniądze, skuteczniej kontrolować i wydawać tak, by osiągnąć zamierzony rezultat.

>>> Czytaj też: Niemcy zamykają "drzwi". Niemieckie MSW ograniczy liczbę uchodźców