Zysk operacyjny wyniósł 2,66 mln USD wobec 2,29 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,03 mln USD w I kw. 2015 r. wobec 6,12 mln USD rok wcześniej.

Coal Energy to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.