Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 6,85 mln zł w grudniu 2015 r., co oznacza wzrost o 24% w skali roku, podała spółka. >>>> 

PKP Cargo 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził nadużywanie przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w okresie 2006-2007 i nałożył na spółkę karę w wysokości 14,22 mln zł, podało PKP Cargo. Spółka zamierza odwołać się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. >>>>  

PKP Cargotabor Usługi, spółka zależna PKP Cargo, otrzymała zawiadomienie od PKN Orlen o spełnieniu się pierwszego z warunków zawieszających sprzedaży Orlen KolTrans w postaci nieskorzystania przez żadnego ze wspólników mniejszościowych KolTrans z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów tej spółki, podało PKP Cargo. >>>>  

PGNiG

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Polskie LNG oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczną 7 stycznia 2016 r. testy odbioru gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu do krajowego systemu przesyłowego, podało PGNiG. >>>>  

Rainbow Tours 

Rainbow Tours ma umowę z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT na świadczenie lotniczych usług charterowych w sezonach turystycznych zima 2016/2017 oraz zima 2017/2018 o łącznej szacunkowej wartości niemal 173,4 mln zł, podała spółka. >>>>  

Quercus TFI  

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 3 483,9 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 3 428,6 mln zł. >>>>  

Kredyt Inkaso, Best  

Kredyt Inkaso zakończyło negocjacje w sprawie połączenia z Best i Gamex oraz skierowało do Best pisemne wypowiedzenie umowy o współpracy z zachowaniem dwóch tygodni okresu wypowiedzenia, podało Kredyt Inkaso. Głównym powodem decyzji był brak porozumienia w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Kredyt Inkaso na akcje Best.>>>> 

Best 

Wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy Best odbiera jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek, poinformował Best. >>>> 

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 29 lokali w grudniu, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 245 lokali, a na 31 grudnia 2015 r. spółka posiadała 77 zawartych umów przedwstępnych.  "W miesiącu grudniu 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 29 lokali, w tym: mieszkania - 25, garaże - 4. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 245 lokale, w tym: mieszkania - 195, garaże - 50" - czytamy w komunikacie. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spółka posiadała 77 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym: mieszkania - 49, garaże - 28, podano także.

Midven 

Midven zaktualizował strategię przed spodziewanym przeniesieniem notowań na GPW w przyszłym roku, poinformował prezes Andrzej Zając. >>>>  

Archicom 

Archicom podpisał umowy deweloperskie i rezerwacyjne obejmujące 611 lokali w 2015 r., tj. o 17% więcej r/r, podała spółka. W 2017 r. Archicom planuje przekroczyć roczną sprzedaż na poziomie 1000 mieszkań. Bank ziemi dewelopera pozwala na budowę 3 100 mieszkań.

PKN Orlen  

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w grudniu 2015 r. 4,8 USD/b w porównaniu do 6,9 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu 2014 r. marża wynosiła 3,9 USD/b, podała spółka.

Grupa Lotos 

Lotos Paliwa - spółka zależna Grupy Lotos - zwiększyła liczbę stacji paliw do 476 na koniec 2015 r., tj. o 35 obiektów więcej niż rok wcześniej, podała spółka. W 2016 r. liczba stacji ma przekroczyć 500. >>>> 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,45 USD/baryłkę w grudniu 2015 r. wobec 8,6 USD/baryłkę w listopadzie i 6,83 USD/baryłkę w grudniu 2014 r., podała spółka.

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 25,9 mln zł w grudniu 2015 r. i były wyższe o 4% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. W całym 2015 r. sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 260,1 mln zł. >>>> 

Atal 

Atal w sprzedał 1 690 mieszkań w 2015 roku, o 597 więcej niż w 2014 roku (1 093 umowy) i o 391 więcej niż w najlepszym do tej pory 2013 roku (1 299 umów). W 2016 roku spółka planuje uruchomić 21 nowych i kolejnych etapów aktualnie realizowanych inwestycji i podtrzymuje, że zamierza w br. utrzymać sprzedaż zbliżoną do ubiegłorocznej, tj. między 1 500 a 1 800 lokali, podała spółka.

Atal planuje wydatki na zakup gruntów na poziomie 100-120 mln zł w br., wobec blisko 160 mln zł wydanych w 2015 r., podała spółka. "W 2016 roku zakupy będą dopasowane do naszych potrzeb tak, aby utrzymać niezbędny zapas do realizacji projektów w kolejnych latach. Na ten cel planowane są wydatki na poziomie 100-120 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Vistula Group wyniosły ok. 81,3 mln zł w grudniu ub.r. i były wyższe o ok. 12% licząc rok do roku, podała spółka. >>>>  

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 18,1 mln zł w grudniu ub.r. i była niższa o 22,1% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Erbud 

Erbud podpisał z Capital Park Gdańsk umowę na generalne wykonawstwo przebudowy i nadbudowy kina Neptun przy ulicy Długiej i Piwnej w Gdańsku za 38,2 mln zł netto, podała spółka. "Wartość kontraktu (zł, netto) 38 200 000,00 (faza I - 1 299 800,00, faza II - 36 900 200,00) (...) Terminy realizacji. Rozpoczęcie: 07.01.2016 (wydanie polecenia rozpoczęcia fazy I); zakończenie: najpóźniej w terminie 22 miesięcy od dnia rozpoczęcia fazy II" - czytamy w komunikacie.