W środę, ok. godz. 10:20 kurs akcji  PGE wynosił 13,98 zł.

"Analitycy uważają, że ryzyko inwestycji w polski sektor węglowy nadal wisi nad spółką. Haitong wycenia negatywny wpływ takiej decyzji na 2,5 zł na akcję PGE, ponieważ analitycy w swoim scenariuszu bazowym zakładają, że to PGE będzie najbardziej wspierać PGG (dawniej Kompania Węglowa), przy czym reszta wsparcia będzie pochodzić od rozmaitych firm państwowych, takich jak Energa, PGNiG, banki, czy też podmiotów państwowych, np. ARP czy PIR" - czytamy w raporcie.

Haitong Bank uważa, że obraz inwestycyjny PGE będzie bardzo wrażliwy na przyszłe decyzje dotyczące zaangażowania spółki w PGG oraz ewentualne działania zmierzające do redukcji kosztów, które zostaną (lub nie) wdrożone w kopalniach węgla.

"Choć analitycy zgadzają się, że bilans PGE jest w stanie utrzymać ciężar stosunkowo przyzwoitej dywidendy (stopa dywidendy 6,5% na 2016E), to Haitong dostrzega ryzyko, że może dojść do znacznego obcięcia tej liczby przez polityków jeśli okaże się, że PGE będzie musiała zainwestować więcej w jakieś nieznane jeszcze przedsięwzięcia" - podano również.