"Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., podano także. 

"Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:
- 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
- 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
- 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
- 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł" - czytamy dalej. 

Według resortu, wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. "Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami" - podało ministerstwo. 

>>> Czytaj też: Właścicieli aut czeka rewolucja. Duże zmiany w ubezpieczeniach