"Zarząd PKP Cargo informuje, iż w dniu 24 lutego 2016 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki przez:
- Pana Łukasza Hadysia - członka zarządu ds. finansowych,
- Pana Jacka Neskę - członka zarządu ds. handlowych,
- Pana Wojciecha Derdę - członka zarządu ds. operacyjnych" - czytamy w komunikacie. 

Złożone rezygnacje wywołują skutek natychmiastowy. Jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazano "ważne powody, w szczególności osobiste", podano także. 

Wcześniej 11 lutego br. spółka podała, że rada nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. handlowych i członka zarządu ds. operacyjnych. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca br.

>>> Czytaj też: Postępowanie ws przejęcia przewoźników Orlenu przez PKP Cargo przedłużone

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z 56% udziałem w rynku w ujęciu pracy przewozowej, i jednocześnie drugim w Unii Europejskiej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP Cargo jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.