Wszystkie propozycje są dyskutowane, bo kształtowanie polityki zdrowotnej musi opierać się na dialogu z ekspertami, środowiskiem medycznym i pacjentami - dodał minister. Takim flagowym zespołem jest ten, który pracuje nad zmianami systemowymi, czyli odejściem od ubezpieczenia, które jednym gwarantuje dostęp do publicznej służby zdrowia, a drugim nie, na rzecz uprawnienia do świadczeń wszystkich obywateli.

Minister Radziwiłł powiedział, że w ciągu kilku miesięcy ma być gotowy projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak w praktyce wejście w życie tak wielkiej zmiany będzie możliwe dopiero na przełomie 2017 i 2018 roku.

Szef resortu zdrowia dodał, że w ministerstwie zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Minister Radziwiłł podkreślił, że konieczny jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia, a z drugiej strony racjonalne wydatki. Stąd zapowiadane zmiany w koszyku świadczeń zdrowotnych i inna wycena świadczeń.

Leki dla seniorów

Pierwszym dużym projektem nowego rządu w zakresie służby zdrowia jest wprowadzenie darmowej puli leków dla seniorów.

Zgodnie z planami MZ wydatki na program 75+ będą wynosić około 0,5 mld złotych rocznie. "Wszystkie osoby, które są w tym wieku, będą objęte programem" - powiedział minister zdrowia.

Konsultacje społeczne projektu 75+ zakończyły się 6 stycznia 2016 r. Projekt ustawy przygotowywanej przez MZ zakłada, że każdy, kto ukończył 75. rok życia, będzie miał prawo do bezpłatnych leków, znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Bezpłatne leki będzie mógł pacjentowi przepisywać tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wskazany w deklaracji wyboru.

>>> Polecamy: Resort zdrowia będzie refundował szczepionki na pneumokoki?