Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w IV kw. 2015 r. zwiększył się o 0,3 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,4 proc. kw/kw w całej Unii Europejskiej,  wynika z drugich szacunków urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. o 1,6 proc. w strefie euro i o 1,8 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,5 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Według Eurostatu, polska gospodarka wzrosła w IV kwartale o 1,1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału i o 3,7 proc. w ujęciu rok do roku.

>>> Czytaj też: Polska wyrwie się z peryferyjności? Rząd zaprezentował plan Morawieckiego