"Zarząd spółki zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podział zysku netto wypracowanego w roku 2015 w wysokości 336 200 000 zł poprzez przekazanie go w części na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy, uwzględniając zamiar skierowania do walnego zgromadzenia wniosku o wyrażenie zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz uchwalenie warunków programu skupu akcji własnych" - czytamy w komunikacie. 

CD Projekt odnotował w 2015 r. 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 336,2 mln zł wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.