Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,46 mld zł w styczniu br., co oznacza spadek o 11,7% w skali roku.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,18 mld zł, co oznacza spadek o 11,3% r/r.

Wynik z odsetek wzrósł o 2,7% r/r do 3,09 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 0,98 mld zł i był niższy o 8% w ujęciu rocznym. Wynik z działalności bankowej spadł o 9,1% do 4,50 mld zł w styczniu 2016 r. Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 11,4% r/r do 1,46 mld zł. Koszty działalności banków spadły o 8,3% r/r  do 2,25 mld zł w styczniu.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 0,43 mld zł styczniu, co oznacza spadek o 28,9% w skali roku. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,32% na koniec grudnia ub. r. (wobec 14,69% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 14,99% (wobec 13,44% rok wcześniej). Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,98% na koniec grudnia 2015 r. wobec 13,44% rok wcześniej.