"Na 2016 r. jednostka dominująca zakłada realizację inwestycji rzeczowych na kwotę 2 530 mln zł oraz kapitałowych w wysokości 1 488 mln zł. Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych wynika w dużej mierze z konieczności zakończenia rozpoczętych inwestycji związanych ze zmianą technologii w hutnictwie oraz z planowanego wsparcia w formie pożyczki właścicielskiej działalności operacyjnej kopalni Sierra Gorda oraz aktywów górniczych KGHM International LTD w obecnych niekorzystnych warunkach makroekonomicznych" – czytamy w raporcie rocznym.

Spółka zaplanowała także środki na zagraniczne projekty rozwojowe w obszarze rozwoju bazy zasobowej (Ajax, Victoria, Sierra Gorda Oxide) związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i prowadzonymi analizami.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA