"19 marca 2016 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 21 marca 2016 roku w skład zarządu V kadencji ENERGA SA następujących osób:

- panią Mariolę Annę Zmudzińską, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu Energa SA ds. relacji inwestorskich;

- pana Przemysława Piesiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu Energa SA ds. strategii rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW