Na całkowity capex składać się będą nakłady w segmencie wydobycia w wysokości 437,9 mln zł, w segmencie wytwarzania - 1 969,5 mln zł, w tym 1 211, 8 mln zł na blok 11 w Elektrowni Kozienice i 298,8 mln zł na odnawialne źródła energii, w segmencie dystrybucji nakłady w wysokości 847,7 mln zł oraz 155,1 mln zł nakładów w obszarze wsparcia i innych, podano w raporcie rocznym.

"W IV kwartale 2015 r. doszło do nabycia przez Enea SA pakietu akcji spółki LW Bogdanka stanowiącego 64,57% kapitału zakładowego. Po włączeniu LW Bogdanka do GK Enea w ramach obszaru wydobycie wykazano nakłady w łącznej wysokości 51,1 mln zł (nakład poniesiony w listopadzie i grudniu 2015 r.). Poniesione w 2015 r. nakłady inwestycyjne zwiększyły się r/r o 288,6 mln zł" - czytamy w materiale.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.