Zysk operacyjny wyniósł 9,44 mln zł wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,28 mln zł w 2015 r. wobec 65,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 8,9 mln zł wobec 6,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.