Zysk operacyjny wyniósł 88,24 mln zł wobec 67,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,91 mln zł w 2015 r. wobec 106,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 68,24 mln zł wobec 95,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.