Zysk operacyjny wyniósł 4,86 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,38 mln zł w 2015 r. wobec 87,2 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2015 był okresem trudnym dla Grupy APS Energia, głównie ze względu na pogłębiający się kryzys w krajach WNP, który w znacznym stopniu przełożył się na dewaluację lokalnych walut. Przychody skonsolidowane nieznacznie wzrosły do poziomu 88 mln zł, natomiast spadła zyskowność EBITDA i netto" - napisał prezes spółki Piotr Szewczyk w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,05 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r.