Zysk operacyjny wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,81 mln zł wobec 17,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r. wobec 149,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 1 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.