"Eksport towarów, w IV kwartale 2015 r., został oszacowany na poziomie 191,1 mld zł, zaś import w wysokości 186,3 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 18,3 mld zł tj. o 10,6% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę produktów przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, odzieżowego oraz meblarskiego. Przyrost importu o 8,3 mld zł, tj. o 4,6% w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów konsumpcyjnych (odzież, samochody osobowe), jednocześnie odnotowano niższą wartości importowanej ropy naftowej wynikającą ze spadku jej cen (o 55% w porównaniu do IV kwartału 2014 r.)" - czytamy w komentarzu NBP do danych.

Wyższa dynamika eksportu niż importu towarów spowodowała znaczącą poprawę salda obrotów towarowych, które w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. W analogicznym kwartale 2014 r. saldo to było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł, podał też bank centralny. 

>>> Czytaj też: Jak się rozpoczęła hiszpańska katastrofa mieszkaniowa? [TYLKO NA FORSAL]